Jdi na obsah Jdi na menu
 


Najdi své silové zvíře

Na naší šamanské cestě se vydáme za svým silovým zvířetem a spojíme se s jeho silou ve svém osobním příběhu, ve vizi, v tanci, takže se stane naším spojencem a průvodcem, naší inspirací k nalezení naší vlastní síly, ke hlubokému spojení se svým pravým já, se svou duší, se svou životní cestou.

Najděte si své silové zvíře a zjistěte o něm víc, aby jste našli inspiraci pro svůj život. Popis různých zvířat najdete na různých místech, takže pokud už teď své silové zvíře znáte nebo vás nějaké inspiruje, můžete si o něm kdekoliv informace najít a může vám to pomoci posunout se do jiného myšlenkového vzorce a navázat hlubší vztah s přírodou, tedy konkrétně s živočišnou říší.  Nechte se inspirovat životem zvířat.

Na své silové zvíře se můžete naladit různými způsoby - můžete jej uvidět vnitřním zrakem, ucítit jeho sílu, vlastnosti a schopnosti na svém těle (jak vás ochraňuje, pokud je to ochránce, jak vás vede, pokud je to průvodce, jak se ve vás tyto schopnosti, vlohy a talenty probouzí, pokud je to spojenec), můžete se vcítit do těchto nových kvalit a uvědomit si, jak je můžete využít nebo začít využívat ve svém životě. Můžete jej i uslyšet, jak k vám promlouvá a něco vám radí, můžete se jej ptát a komunikovat s ním. Anebo můžete jen prostě vědět, že to tak je. Jsou to vlastně projevy naší intuice - vnitřní zrak nebo hlas, cítění nebo vědění.

Své silové zvíře si můžete najít v při šamanské cestě nebo tranzovním tanci na víkendovém workshopu s koncertem Čas snění

Přečtěte si můj příběh z jedné takové šamanské cesty a tranzovního tance.

 

Další zajímavé a netradiční tipy:

Medicinské karty

Anebo si můžete náhodně vybrat kartu se zvířetem v sadě Medicinských karet.. přímo zde Online karty.atarot.cz/medicinske-karty

lions.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířecí Esence

zdroj: www.e-esence.cz/zvireci-esence/t-162/

Bobr - Beaver - Mistr architekt a stavitel. Podporuje nás při utváření plánu našeho života. Podporuje jasné myšlení, plánování, tvoření a řešení problémů. Je obzvláště nápomocný v počátcích nových projektů a akcí. Podporuje přijetí struktury jako nezbytné součásti tvůrčího procesu.

Bizon - Buffalo - Pro zpomalení a spojení s rezonancí a rytmy Země. Posiluje smysl pro posvátnost a vnímání toho, že jsme součástí posvátné pospolitosti. Jako učitel klidu Bizon podporuje prožití vlastního hlubokého vnitřního ticha, klidu a kontemplace. Zlepšuje pocit vděčnosti za dar veškerého života.

Čmelák - Bumblebee - Prosazení vlastní síly, bytí silným a plně schopným člověkem. Vyživuje sílu, pocit nepřemožitelnosti a naprosté důvěry ve vlastní schopnosti. Podporuje nás, abychom dokázali to, co se ostatním může zdát nemožné.

Delfín - Dolphin
- Jako velký učitel síly hravosti a bezpodmínečné lásky dává pocit radosti, smích a potěšení, ovšem také soucit s bolestí svou i druhých. Prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací. Zlepšuje vybavování snů, duchovní vývoj a telepatickou komunikaci mezi člověkem a zvířaty.

Divoký kůň - Wild Horse - Posiluje srdce, vyživuje smysl pro milující otevřenost, sounáležitost a propojení s druhými. Podporuje rozvoj prohlubujícího se smyslu sebe sama, vyživující síly, vytrvalosti a síly v hloubce našeho srdce. Něžně otevírá srdeční čakru. Je oporou těm, kdo jsou sami, deprimováni a „ztratili srdce.“

Drozd - Robin - Vyživování a mateřskost pro sebe sama. Pomáhá vybudovat zdravé dospělé ego, podporuje schopnost být milujícím rodičem, život v rodinné harmonii a prožití života jako druhu služby. Pro uzemnění toho, co je v životě nové. Pomáhá vytvořit harmonii z chaosu a zotavit se z emocionálního traumatu. Posel jara, naděje a štěstí v nás samých.

Gazela - Gazelle - Je oporou, když řešíme vlastní zranitelnost a také když se učíme rozpoznat sílu zdravé zranitelnosti. Pro pocit jistoty ve světě. Dává nám schopnost bystrého vnímání toho, co se děje kolem nás, a pomáhá nám rozvinout vysoce naladěný smysl pro pohotovost a uvědomění. Pro pohyb ve světě jemným, ale sebevědomým způsobem.

Gepard - Cheetah - Pro rychlé plnění úkolů, vysokou výkonnost a soustředěnost. Dává „skokový začátek“ těm, kdo se cítí uvázlí nebo zablokovaní. Posiluje nervový systém těch, kdo žijí rušným životem. Pomáhá rozpohybovat se poté, co bylo učiněno rozhodnutí. Pro toho, kdo chce efektivně využívat čas a své zdroje.

Had - Snake - Šamanský učitel. Podporuje iniciaci do nejhlubších, transpersonálních říší duše. Dává silnou podporu pro transformaci na nejhlubších úrovních. Pomáhá nám prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození. Pro probuzení nejhlubších mystérií Stvoření.

Havran - Raven - Šamanský klid, osvícené vědomí, bytí mystériem, posvátný průvodce do šamanské říše.
Holubice - Dove - Vyživuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje smysl pro Boha - Ženu a nebeská požehnání, dovoluje nám ctít a ocenit krásu jednoduchosti.

Hroch - Hippopotamus
- Hluboce uzemňuje a výrazně nás podporuje při řešení starých emocionálních témat. Pomáhá těm, kdo se potřebují naučit prožívat své pocity. Podporuje vzájemně propojené zkušenosti fyzické a emocionální roviny života. Pro rozvoj duchovní stránky při současném hlubokém ukotvení ve fyzickém světě.

Chobotnice - Octopus - Dobrý pocit v hlubinách, ponoření se do vnitřní hlubiny, mírumilovnost, samota, kamufláž, omývání teplým mořem.

Jaguár - Jaguar - Posiluje velké spojení se šamanskou silou a Duchem pralesa. Pro zažití hlubokého uzemnění a jednoty se světem přírody. Pro kultivaci hlubokého smyslu Duchovní Jednoty v srdci vlastního života.

Kanadská husa - Canada Goose - Pomáhá spojit se se životem jako součástí posvátného kruhu. Podporuje nás v poznání, kam směřujeme, dává nám vždy pocit domova. Dává uvědomění Velkého Cyklu uvnitř i kolem nás, narození, smrti a znovuzrození. Podporuje ty, kteří ztratili svou cestu a přejí si najít svůj duchovní střed. Podporuje člověka, aby věděl, kdy má vést a kdy hledat vedení a následovat.

Kolibřík - Hummingbird - Posiluje pocity radosti, potěšení a oslavy daru bytí naživu. Pro „odlehčení.“ Pomáhá při jemném pročištění a odstraňuje zbytkové emoce. Pomáhá v čase fyzického putování (cesty, změna domova či práce atp.). Přináší odvahu v situacích, kdy čelíme emocionálním výzvám a dává povznášející podporu pro vyrovnání s nevyřešenými záležitostmi z minulosti.

Labuť - Swan - Pro rozšíření naší kapacity poznat a přijmout vlastní dobrotu a krásu. Vyživuje smysl pro ladnost a učí nás vidět vše v zrcadle Božství. Zlepšuje sebeúctu. Pomáhá nám vidět to dobré i v druhých. Povzbuzuje nás, abychom prožívali život jako vzácný a posvátný dar. Vyživuje smysl pro krásno.

Lev - Lion - Pro prosazení naší nejhlubší osobní autority a duchovní síly. Posiluje smysl pro to mít se dobře a mít sílu, podporuje nás v propojení s vnitřními archetypy Krále a Královny. Pomáhá nám rozvíjet odvahu a čelit svým strachům. Vyživuje a zlepšuje sebedůvěru. Podporuje vůdcovství, schopnost dosahovat cílů a být úspěšný.

Liška - Fox - Podporuje rozvoj našeho nezávislého myšlení a důvěru ve vlastní rozhodnutí. Posiluje schopnost najít chytrá řešení ve složitých situacích. pro rozbití společenského podmiňování a nalezení vlastní cesty. Pomáhá vidět „do situací“ a činit moudrá rozhodnutí. Podporuje nás při prosazení naší autority.

Losos - Salmon - Kultivuje vnímání života jako cesty Domů k Božskému. Pomáhá najít duchovní smysl a význam našeho života. Podporuje objevení a prohloubení zkušenosti naší duchovní cesty. Pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás čeká v neznámu. Pro odevzdání se duchovnímu mystériu života.

Medvěd - Bear
- Pro hluboké spojení se silou a rytmy Země. Podporuje nás ve spřádání myšlenek, plánů a snů a v jejich dovedení až ke „sklízeni plodů.“ Pomáhá napojit se na sílu vlastního podvědomí. Podporuje nás v naladění se na vlastní přirozený cyklus odpočinku a aktivity. Kultivuje sílu, uzemněnost a sílu.

Mlok - Salamander - Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít Sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se šamanskou silou, která je přítomna v srdci přítomného okamžiku.

Motýl - Butterfly - Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání. Vyživuje harmonickou rovnováhu mezi zranitelností a vnitřní silou.

Mravenec - Ant - Neúnavná práce, úžasná produktivita, soustředěné jednání, úsilí, dělání, služba komunitě.

Mýval - Raccoon - Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení radosti z přechodu od jednoho aspektu k druhému.

Netopýr - Bat - Pomáhá nám vidět a orientovat se v osobní temnotě. Dává důvěru pro řešení a léčení nedokončených témat. Pro respektování a rozpoznání Božského v našem stínu. Pomáhá nám vědět, kým jsme a kde jsme.

Orel - Eagle - Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se božskému pro tvořivé inspirace. Pro spojení s Velkých Duchem, spojení s Vyšším Já a Božím vedením.

Páv - Peacock
- Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti ve svém já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě. Podporuje zkušenost archetypálních energií Krále a Královny.

Pavouk - Spider - Tento „spřadatel sítí“ podporuje vnitřní propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro Celistvost. Jako nástroj propojování nás podporuje v opětovném pospojování toho, co jsme v sobě cítili jako oddělené. Dává pocit sounáležitosti, spojení a integrace na všech úrovních našeho bytí.

Puma - Mountain lion - Podporuje cílevědomé činy. Dává silnou oporu pro realizaci vlastních snů a vizí. Podporuje nás, abychom zůstali pravdiví vůči sobě samým bez ohledu na různé zmatky a změny. Dává schopnost stát si za svými slovy. Pomáhá zvládnout své strachy a rozvíjí sebedůvěru. Vyrovnává kvality síly a jemnosti v našem vlastním já.

Slon - Elephant - Pro pevné a hluboké uzemnění a duchovní rozvoj. Zlepšuje telepatickou komunikaci na dálku, pomáhá nám naslouchat druhým i sobě. Pro dobré zapamatování toho, co je důležité. Pro uznání své intuitivní ženské stránky a pro procítění Matky Země v její obrovské velikosti. Posiluje naše vrozené vůdčí schopnosti, které usilují o blaho všech.

Sova - Owl - Umožňuje přístup k využití naší nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění skrze vlastní temnotu. Pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou. Posiluje jasnost mysli, vidění pravdy v jádru situací a promlouvání soucitným hlasem z naší nejvyšší úrovně.

Srna - Deer - Vhodná pro cílený pohyb, velké uvědomění a klid. Podporuje něžnost a mír. Zlepšuje schopnost rychle měnit směr bez ztráty vlastního středu. Prohlubuje uvědomění přítomného okamžiku. Dává jasné vidění toho, co se děje kolem nás a také uvnitř nás. Jemně a něžně rozvíjí odevzdanost, pokoru a důvěru.

Šimpanz - Chimpanzee - Spojuje nás s jednoduchostí a radostí z bytí naživu. Vyživuje spojení s druhými a dává oporu těm, kdo se cítí společensky znevýhodněni nebo uzavření do sebe. Pomáhá nám plně přijímat sebe sama v celé naší lidskosti. Posiluje hravost, zvědavost, sebeprojevení. Podporuje smysl pro život v harmonické komunitě.

Lachtan - Seal - Velký učitel snadnosti a ne-námahy. Podporuje nás, abychom se naučili vyvinout úsilí a pak nechat věci přirozeně vyvíjet. Učí nás proplouvat životem s elegancí a lehkostí. Je oporou těm, kdo se příliš snaží. Ulevuje tělu a podporuje pozitivní obraz o svém těle. Učí umění prostého Bytí. Vyživuje pocity sladkosti a nevinnosti a pomáhá nám zbavit se obav a užívat si života.

Tygr - Tiger - Pro zklidnění mysli a vstoupení do čistého a přirozeného stavu vědomí a síly přítomného okamžiku. Podporuje nás, abychom se stali silnými a koncentrovanými. Vyživuje smysl pro duchovní sílu a mistrovství. Pěstuje neochvějnou mysl a jednání se silou a jasností z vlastní nejvyšší pozice. Inspiruje správné činy, když čelíme protichůdným nebo obtížným volbám.

Vážka - Dragonfly - Jako mistr iluze podporuje člověka v cestování mezi dimenzemi, pomáhá otevírat duchovní energie. Pro relaxaci a prožití snové, prostorové, lehké energie. Pomáhá ve zklidnění a pohodlném odpočinku po namáhavých obdobích. Přináší opuštění minulosti a duchovní rozvoj.

Velryba - Whale - Pokročilý prostředek pro spojení s vyššími rovinami vědomí za pozemskou úrovní. Pro duchovní růst na nejhlubších úrovních. Zklidňuje a pročišťuje mysl a pomáhá spojit se s vyšší Inteligencí. Dává „větší obraz“ reality, jak může být vnímána z vyšších úrovní - na úrovních mezidruhového a mezigalaktického vědění a komunikace. Pro spojení s „věděním věků.“

Veverka - Squirrel - Podporuje člověka v nalezení dynamického spojení práce a hry. Zvyšuje uvědomění vlastního vnitřního dítěte plného života a učí přetížené lidi prožívat svou práci jako hru. Mění jakýkoliv úkol v příjemnou hru. Zlepšuje schopnost shromažďovat a uchovávat zdroje. Pomáhá plánovat a šetřit pro budoucnost.

Vlk - Wolf - Podporuje uzemnění a posiluje smysl Boží přítomnosti. Dává přístup ke schopnosti poznat svou pravdu. Pomáhá při urovnání vztahů a natavení zdravých hranic mezi námi a ostatními. Posiluje laskavost a pocit sounáležitosti s komunitou. Podporuje správné činy. Kultivuje radostného ducha, sílu charakteru, integritu a ctí celoživotní úsilí.

Vrána - Crow - Šamanský učitel, podporuje nás v nalézání a zdokonalování naší šamanské síly. Pomáhá nám vidět hluboko do podstaty reality. Podporuje rozvoj a prosazení naší hluboké intuitivní schopnosti. Pomáhá objevovat lekce paradoxů v našem životě. Pro pohyb mezi různými rovinami, pronikání za iluzi. „Otevři oči, otevři oči, nic není takové, jak to vypadá."

Vydra - Otter - Pomáhá najít hravé dítě v sobě. Udržuje nás v lehkosti a hravosti, i když čelíme vážným záležitostem. Podporuje projevení smyslu pro humor a smích. Vyživuje schopnost nebrat život příliš vážně. Vyzývá nás k prožívání života jako radostné a zábavné hry. Zvyšuje pocit svobody, lehkosti a radosti z bytí naživu.

Zajíc - Rabbit - Podporuje vytváření hojnosti na všech úrovních našeho života. Podporuje a zlepšuje vrozenou tvořivost. Posiluje důvěru v naši schopnost tvořit život svých snů. Pomáhá nám čelit spoustě změn a aktivit v rušných obdobích. Podporuje tvořivost a projevení ve všech aspektech života.

Zebra - Zebra
- Pro poznání mocného spojení protikladů v sobě samém. Pomáhá nám dostat se za hranici černobílého myšlení a zbavit se projekcí. Pro vidění skutečné pravdy za tím, co může na první pohled vypadat maskovaně nebo skrytě. Pomáhá nám zachovat si svou individualitu ve skupině. Vyživuje smysl pro komunitu, pospolitost a spolupráci.

Žába - Frog -
Pomáhá nám prožít každý den jako zázrak, vnímat s důvěrou život jako zázračný transformační proces. Dává sílu a jistotu těm, kteří prodělávají dlouhodobé emocionální a duchovní změny. Rozvíjí přizpůsobivost změnám a transformacím jako trvalé součásti našeho života.

Želva - Turtle
- Pro prožití hlubokého uzemnění a Jednoty se Zemí. Dává emocionální a duchovní ochranu, pomáhá cítit se bezpečně i ve složitých situacích a prostředích. Podporuje zaměření se na přítomný okamžik a péči o záležitosti, které se mají řešit. Pomáhá nám zpomalit a vážit si přítomnosti. Dává oporu osamělým.

Žirafa - Giraffe - Pro rozvinutí schopnosti vidět „terén svého života“ z vyšší, jasné a při tom uzemněné perspektivy. Zlepšuje duchovní rozvoj a vizi, současně s tím nás však podporuje v tom, abychom vše zažívali z dobře uzemněného středu. Podporuje nás ve vyhledávání blaha a „natahování krku“ pro dobro druhých.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

otazka

(nikol, 17. 9. 2015 19:47)

Strasne rada vrcim nemohu si proste pomoct docela rada i stekam, vyju, skacu od 3 tridy az do 5mtridy jsem si hrozne rada steka, a vyla a hrala na vlka alfa samici a pak to preslo a, e dnes me to zase popadlo jsem v 7 tride ale hlav e vrceni nevim co jsem za totemove zvire jsem vybusna, smisek, magor a kdyz me nekdo nastve chci mu dat pesti a kdyz sem dala jednmu svemu kamaradovi pesti tk ho to bolelo a tochodi na judo a kdyz nekoho kopnu tak ho toboli a jednou sem kopla kamose do kolena a tekla mu krev a mel tak otisk jakesi zaoblene cary

odkaz-koukněte

(hiolfj, 26. 4. 2015 17:55)

<A HREF="http://www.zpovednice.cz">
<IMG SRC="http://www.zpovednice.cz/grafika/zpico1.gif"
ALT="Vstup do Zpovědnice" WIDTH=88 HEIGHT=31 BORDER=0></A>

odkaz-koukněte

(hiolfj, 26. 4. 2015 17:55)

<A HREF="http://www.zpovednice.cz">
<IMG SRC="http://www.zpovednice.cz/grafika/zpico1.gif"
ALT="Vstup do Zpovědnice" WIDTH=88 HEIGHT=31 BORDER=0></A>

nerozumíš

(shaman, 25. 5. 2014 14:38)

zvíře síla není nikdy hmyz.hmyz je pouze tzv. zvíře pomocník.

Re: nerozumíš

(Klaris, 30. 3. 2015 17:53)

Vychází mi,že mé vnitřní zvíře je motýl ..pokud to tedy není hmyz .. jakým způsobem se dá zjistit jiné zvíře ? Pište prosím na e-mail .. mikanova.klara@seznam.cz