Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šamanismus

Šamanismus vychází z nejstarších duchovních tradic a jeho základem je silné propojení s přírodními silami a živly, se zvířaty, rostlinami, kameny i se všemi bytostmi - tedy s Matkou Zemí na jedné straně, s Nebem na druhé straně (často se říká Velký Duch – Great Spirit) a se sebou samými. Využívá posvátného zpěvu, zvuků, rytmů i tance k dosažení změněného stavu vědomí, kterému se říká tranz nebo chcete-li, extáze či vytržení. Je to způsob, jak se spojit sám se sebou, se svou vnitřní podstatou, jak dosáhnout duchovního probuzení, mentální jasnosti a emoční vyrovnanosti. Je to návrat ke kořenům, k prastaré moudrosti, k posvátnosti těla, k bytostné podstatě, k prapůvodnímu zdroji, k přirozenosti a k životu v přítomnosti a radosti (až extatické J).

V současné společnosti je patrná kolektivní touha po extázi a je to právě tato touha, jejíž nenaplnění často vede k  závislostem jako je alkohol, drogy, sex nebo dokonce i  přejídání čokoládou či jiné stravovací poruchy. A namísto známého sex, drugs & rock’n’roll je možné rishi_2891.jpgvyužít jen rytmy hudby – ovšem v podobě rytmického bubnování šamanského bubnu, který ve fázi přechodu do změněného stavu vědomí používá specifický rytmus bubnování dvou bubnů a vylaďuje mysl do hladiny alfa (8 – 13 Hz). Na tomto principu fungují například i psychowalkmany, ale to už se dostáváme spíše k vědě než k přirozenosti, kterou jsou právě zvuky přírodních nástrojů, nejrůznějších bubnů, bubínků, chřestidel a samozřejmě i různé hlasové projevy, které jsou často šamanskými popěvky a zpěvy obsahující opět specifické vibrace. Ty jsou naplněny nejrůznějšími motlitbami a jsou také způsobem promlouvání se vším, co je, a propojení všeho.

 

 

Šamanské techniky jsou různé a mohou zahrnovat léčení zvukem, tranzovní bubnování v bubnovacím kruhu, šamanstygr-ve-vode.jpgkou cestu za účelem spojení se silovým zvířetem, nalezení průvodců či spojenců, za účelem znovunalezení ztracených částí duše (soul hunting), za účelem hledání vize (vision quest), tranzovní tanec na propojení se silou a moudrostí svého silového zvířete. Jsou také propojeny s různými rituály, při kterých se navazuje kontakt s různými živly a silami, jako je posvátný rituál dýmky, pálení minulosti v ohni nebo rituál mluvící hůlky, který pomáhá uvědomovat si náš záměr, verbalizovat  a ukotvovat naše přání a také zřetelněji porozumět vyššímu záměru. Je to obrácení pozornosti do srdce směrem k nějaké otázce nebo něčemu, co potřebuje vyjasnění či léčení.

Při těchto technikách se často používá šátek na oči a tím se uzavírá hlavní zdroj rozptylování pozornosti mozku a stimuluje se "vnitřní vidění", které odhaluje skryté významy a odpovědi a umožňuje stát se pozorovatelem své vlastní bohaté vnitřní zkušenosti. Základ také tvoří technika ohňového dechu.

 

fire-breath.jpg

 

 

 

 

Šamanská cesta

na festivalu Ezotera Praha

18. 5. v 18.00

v tělocvičně

Hala TJ Pankrác
Lomnického 1, Praha 4 - Nusle